www.przemyslawmatlag.com

Basen rehabilitacyjny

  • Basen rehabilitacyjny znajduje się w budynku sanatorium. W basenie prowadzone są gimnastyki zbiorowe, jak również można skorzystać z hydromasaży i natrysku płaszczowego. Wymiary basenu: 8mx9mx4m w kształcie litery L , głębokość 1,35m. Woda w basenie oczyszczana na bazie elektrolizy soli. 

  • Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków spożywczych z Nowego Sącza stwierdziło, że woda na terenie basenu rehabilitacyjnego oraz w Centrum Rekreacyjno-Lecznicze "Glinik" I odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna spełniać woda na pływalniach ( Dz. U. z 2015r poz. 2016 z późń. zm.) Data ostatniego badania: 01 Luty 2023r.