ue

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze „Glinik” oraz Stowarzyszenie Civitas Nostra serdecznie zapraszają pracowników do wzięcia udziału w projekcie „Warsztaty antystresowe w Wysowej Zdroju”. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost wiedzy na temat źródeł i objawów stresu oraz sposobu reagowania na objawy stresu, nabycie nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem. Do udziału w nim zapraszamy osoby pracujące na terenie powiatu olkuskiego lub mieszkające na jego terenie i pracujących na terenie województwa małopolskiego, narażone na stres, w wieku aktywności zawodowej, będące osobami pełnoletnimi, które chcą zwiększyć umiejętności w radzeniu sobie ze stresem.

W ramach projektu uczestnikom oferujemy:
✓ Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem i zapobiegania chorobom odstresowym obejmujące moduły: stres, skuteczna komunikacja i trening asertywności, zarządzanie emocjami, zarządzanie sobą poprzez planowanie i realizację celów,
✓ Zapewnienie opieki nad osobą zależną w czasie uczestnictwa w warsztatach,
✓ Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom warsztatów,
✓ Catering w trakcie warsztatów.

Projekt realizowany będzie od 02.09.2019 do 31.08.2021r. Warsztaty odbywają się cyklach 4 dniowych, po 2 w weekendy (sobota, niedziela).

Szczegółowe informacje oraz materiały rekrutacyjne można uzyskać w biurze projektu lub na stronie internetowej http://178.128.194.14/ . Biuro projektu mieści się w Wysowej Zdroju 101/8 w Centrum Rekreacyjno-Leczniczym „Glinik”, czynne jest od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Odpowiemy również na wszystkie wiadomości przesłane do nas mailem na adres:warsztatyantystresowe@op.pl lub pytania skierowane telefonicznie pod numer 697 994 951.
Zapraszamy w imieniu Beneficjenta i Partnera Projektu,