www.przemyslawmatlag.com

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Pobyt w Sanatorium GLINIK realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co powinieneś zabrać do sanatorium:

 • skierowanie i wniosek lekarski na leczenie sanatoryjne potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ
 • aktualne badania lekarskie wraz z konieczną dokumentacją
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
 • dowód osobisty
 • aktualną legitymację ubezpieczeniową
 • strój na basen + czepek + klapki + strój i obuwie sportowe

Ważne informacje dodatkowe:

 • nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji miejsc do Sanatorium
  pokoje są przydzielane na miejscu po przyjeździe
 • nie gwarantujemy wspólnych pokoi dla rodzin ( wyjątkiem stanowią osoby niepełnosprawne z opiekunem)
 • pokoje wspólne dla małżeństw wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją ośrodka, po wyczerpaniu pokoi 2 osobowych kwaterowanie w pokojach STUDIO 2+2 ( decyduje kolejność przyjazdu)
 • jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy odział NFZ oraz sanatorium
 • pobyt w ramach urlopu
 • miejsce postojowe 6,00 zł/doba
 • wypożyczenie telewizora 4,50 zł/doba

Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od pierwszego dnia od godz.14.00 (obiad) i I kończy śniadaniem ( doba hotelowa do godz.12) ostatniego dnia turnusu.

Wcześniejszy przyjazd jak i dłuższe pozostanie w sanatorium musi być zgłoszone przed przyjazdem i będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc, koszt wg cennika ośrodka

Odpłatność za koszty żywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 kwietnia 2022r

treść rozporządzenia

Stawki za pobyt 21 dniowy I sezon rozliczeniowy
01.10 – 30.04
II sezon rozliczeniowy
01.05 – 30.09
Standard pokoju Doba/ Turnus Doba/ Turnus
Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym 32,6/ 684,6 40,9/ 858,9
Pokój 1-osobowy w studio 26,1/ 548,1 37,4/ 785,4
Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym 19,5/ 409,5 27,3/ 573,3
Pokój 2-osobowy w studio 16,5/ 346,5 24,9/ 522,9
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym 12,5/ 262,5 14,8/ 310,8

W uzdrowisku pobierana jest opłata uzdrowiskowa (płatana gotówką po przyjeździe do ośrodka). Wysokość opłaty reguluje Uchwała Rady Gminy Uście Gorlickie.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu bez uzasadniania kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 109,00 zł za każdy osobodzień z tytułu pustostanu.

Załączony do skierowania cennik częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie nie jest jednoznaczny z wykazem pokoi dostępnym w sanatorium,

Sanatorium Glinik dla gości z NFZ ma przygotowane miejsca w pokojach:

 • 2-osobowych
 • 3-4 osobowych (wieloosobowych)
 • 1 i 2 typu studio

Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaję się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności a także zapłaty za pobyt. Decyzję o rezygnacji z kontynuowania leczenia podejmuje lekarz prowadzący po zapoznaniu się z powodem złożonym w formie pisemnej.

Kuracjusz nie stosujący się do postanowień Regulaminu Sanatorium Glinik, u którego nie zachodzi obawa, że może spowodować to bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany i odesłany do miejsca zamieszkania.

Sanatorium Glinik zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej i niedoboru, wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług w tym dotyczące zakwaterowania – są niezasadne.