Informujemy, że na podstawie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2022r uległ zmianie poziom finansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium przez NFZ. Zachęcamy  do zapoznania się z nowymi cenami pod linkiem: https://www.sanatoriumglinik.pl/portfolio/turnusy-nfz-informacje-dla-kuracjusza/