Uwzględniamy Karty Seniora a jeśli jej nie posiadasz zapraszamy na stronę www.glosseniora.pl